Transforming IT for Resilient Business

Categories


Blog

Whitepaper från Radar: så styr du vid multisourcing

14th April 2016

IT-styrning (IT governance) är den process som mäter, utvärderar och styr användandet av IT. För att du som köpare ska lyckas med att mäta, utvärdera och styra användandet av levererade IT-tjänster är det nödvändigt att upprätta ett IT-produktionssystem för värdekedja, processer och målsättning. Saknas ett definierat produktionssystem och förutsättningarna för hur det ska fungera omöjliggörs faktisk utvärdering av möjligheter, kostnader och risker som verksamheten tar genom sin outsourcing.

IT-styrning vid outsourcing har framför allt präglats av att minska kostnaderna för levererade IT-tjänster utan större fokus på det tänkta värde IT-tjänsterna faktiskt i ska ge verksamheten. De tekniska val och den sourcing som du väljer kommer påverka er organisation i många år efter fattat beslut och därför måste outsourcingen gå från den klassiska ”transaktionsaffären” till att bli en affär där alla involverade parter samverkar för att detta ska bli fruktsamt över åren.

För att lyckas i er multisourcing måste ett IT-produktionssystem upprättas och med det tre verktyg som klarar av att mäta, utvärdera och styra nuvarande och framtida användning av IT:

  1. Sourcingstruktur – Karta över de resurser som skapar IT-värdekedjan
  2. IT-verksamhetsmodell – Definierade processer och kontroller för IT-leveransen
  3. Dynamiska nyckeltal – nyckeltal som förutsätter förändring över tid

Ladda ner hela Radar Echosystem Specialists whitepaper ”How to Multisource?” för skapa bättre styrning och högre värden.