Transforming IT for Resilient Business

Categories


Blog

Undvik björnfällan – skapa digital arbetsglädje

11th November 2016

bloggbild

”Pengar får världen att snurra” lyder ett känt uttryck, men när det kommer till en effektiv arbetsstyrka är det inte pengar som avgör utan arbetsglädje. Förra året visade till exempel en studie från University of Warwick i Storbritannien att nöjda medarbetare är mer produktiva – hela 12 procent faktiskt! Glädje och produktivitet går helt enkelt hand i hand där nöjda och engagerade medarbetare skapar en effektiv verksamhet.

Att år 2016 hålla personalen nöjd innebär utöver gott ledarskap och god personalpolitik också att kunna erbjuda de verktyg som medarbetarna behöver för att lyckas. I en ålder av smartphones och ständig uppkoppling är teknologi lika viktigt för personalen som för företagets övergripande verksamhet. Anställda vill vara en del av organisationer som tänker digitalt-först och som kan skapa flexiblare arbetsmiljöer och ökad mobilitet. När detta levereras ökar medarbetarnas tillfredsställelse.

Digital teknik – nöjdare medarbetare

Vår egen forskning* understryker detta: för 51 procent av de svenska it-beslutsfattarna skulle digital framgång betyda ökade flexibla arbetsmöjligheter för personalen. Motsvarande anser 57 procent att digital framgång skulle öka personalens produktivitet – förmodligen som ett resultat av den förbättrade medarbetarnöjdheten som 58 procent ansåg att förbättrad digitalitet skulle leda till. Det skulle i sin tur också förbättra möjligheterna att behålla personal ansåg 50 procent av de tillfrågade IT-beslutsfattarna.

Men att leverera ökad digitalitet är inte alltid så enkelt. IT kan vara svårt att hantera och ännu svårare att förändra. För många företag innebär utmaningarna med mobilitetsstrategier och policys att personalen blir än mer fastkedjad vid sina skrivbord. Om det inte finns nya digitala verktyg, eller företagets policy innebär att ingenting kan göras på andra enheter än den anställdes dator, försvinner ju en stor del av flexibiliteten. Och med tanke på att så många av oss idag använder olika digitala prylar och tjänster i vårt privatliv har det negativa konsekvenser för arbetsklimatet och vårt engagemang om inte de möjligheterna motsvaras i arbetslivet.

Genom att implementera IT-lösningar som frigör medarbetarna från deras skrivbord och bestämda platser stärks företagets effektivitet och attraktivitet. Med IT-strategier anpassade för en digitalt transformerad värld ökar medarbetarnas tillfredställelse. 50 procent av de tillfrågade medarbetarna i svenska företag (från verksamheten i stort – utanför IT-avdelningen) ansåg att tillgång till den senaste teknologin skulle göra dem mer produktiva och 67 procent trodde att deras arbete blir enklare att utföra. Över en tredjedel ansåg också att de skulle kunna kommunicera ännu bättre med kunderna genom förbättrad teknologi.

Att hålla medarbetarna nöjda genom att leverera rätt digitala verktyg är inte bara bra för att stärka de anställdas arbetstillfredsställelse – det påverkar också hela verksamheten positivt.

För råd och tips om hur er organisation kan arbeta med digitaliseringen – ladda ner vår rapport Tame the Bear eller besök  www.tamethebear.com

 * Undersökningen utfördes av Vanson Bourne på uppdrag av SunGard Availability Services, och ifrågasatte det beslutsfattare (715) och bredare affärs anställda (1400) från hela Irland, Storbritannien, Frankrike, Sverige och USA.