Transforming IT for Resilient Business

Categories


Blog

Så undviker ni molnbaksmällan!

24th November 2015

Av Keith Tilley, Executive Vice President, Global Sales & Customer Services Management på Sungard Availability Services®

Under min tid på Sungard Availability Services (och det är mer än 35 år!) har jag bevittnat hur marknaden har framskridit mot vad vi idag kallar cloud computing, eller molnet på svenska. Hypen kring molnlösningar har varit oavbruten under de senaste fem åren, och det med rätta. Ingenting har haft riktigt lika stor inverkan på marknaden. Fördelarna med cloud computing spänner över alla delar av organisationen, och möjliggör skiftet från kapitalintensiva modeller till operativa kostnadsmodeller, ökad flexibilitet och möjlighet till minskad komplexitet. Och inte minst kan företagen rikta sina IT-resurser mot aktiviteter med högre värde för affärerna och stötta innovation med lägre risk.

Men nu när hypen har börjar klinga av och adaptionen av molnet istället utgör ett normaltillstånd har sprickor börjat dyka upp. Vi märker hur fler och fler organisationer vänder sig till oss för att få råd kring hur de ska implementera och driva molnet på längre sikt som en kärnfunktion i deras IT- och affärsstrategi.  Många som fångats av hypen säger att de har sett uppenbara fördelar med molnet, men vi träffar också många som har upptäckt att de ställs för en rad nya utmaningar – nånting som vi beskriver som en “Cloud hangover”. Det är dessa nya utmaningar som har lett oss till att utföra en undersökning kring molnindustrin. Vi vill ta reda på mer om de frågor och problem som företagen möter efter att ha infört molnlösningar och hur vi kan hjälpa dem att överkomma problemen för att de verkligen ska kunna dra nytta av lösningarna fullt ut.

Därför har vi intervjuat 400 IT-beslutsfattare I England, Frankrike, Sverige och Irland. Resultatet är långt ifrån rosenrött, med många organisationer som upplever något av en baksmälla efter att ha deltagit i den första molnfesten. Den här baksmällan kostar europeiska företag miljardtals kronor där den övervägande majoriteten (81 procent) i länderna har mött oväntade molnutgifter.

Inte bara betalar organisationerna i undersökningen i snitt 2,9 miljoner kronor per år för att se till att molntjänsterna fungerar effektivt, de har också i snitt spenderat ytterligare 3,8 miljoner kronor under de senaste fem åren på grund av oförutsedda kostnader för personal, interna processer och systemintegration. Och trots att molnet har lyfts fram som ett sätt att minska komplexiteten i företagens IT-tillgångar, upplever många early adopters inom cloud computing (43 procent) att komplexiteten i deras IT-miljö i själva verket har ökat sedan deras initiala molninvestering. Den här förlorade kontrollen kan komma att jaga dem dagen efter…

Ta reda på mer om molnbaksmällan i vårt whitepaper och tips på hur du undviker den!