Transforming IT for Resilient Business

Categories


Blog

Nu öppnar vi Sveriges första Hybrid-IT-center

30th August 2016

Idag är en stor dag! Vi öppnar nämligen Sveriges första Hybrid IT-center i Stockholm där företag enklare kan genomföra molnmigration och att låta nya och gamla IT-miljöer mötas. Vårt Hybrid IT-center innefattar en ny publik molnplattform för drifttjänster byggd på Ciscos teknologi samt datacentertjänster som colocation och managed hosting.

Allt fler företag väljer att driva sin verksamhet från flera IT-plattformar – via molnet, via datacentertjänster och i egen infrastruktur. Jämfört med att driva IT via en enda plattform är det hybrida tillvägagångsättet betydligt mer komplext samtidigt som fördelarna är stora – till exempel förbättrad skalbarhet och snabbare molnmigration.

För att möta våra kunders behov av ökad kontroll i sin IT-transformation samt tillgång till säker IT-miljö och den senaste teknologin öppnar vi nu ett Hybrid IT-center i Sätra i Stockholm. Där får företagen tillgång till skalbar infrastruktur via kapacitetstjänster samt en certifierad och framtidssäkrad infrastruktur för system och applikationer som inte lämpar sig för molnbaserad drift.

Ny PCI DSS-säkrad molnplattform – all data stannar i Sverige

Vårt Hybrid IT-center är godkänt enligt SOC 1 och motsvarar kraven för PCI DSS (säker hantering av kortdata och transaktioner). Den standarden gäller även vår nya publika molnplattform som har byggts på Cisco Systems teknologi och utformats för företag som verkar på starkt reglerade marknader och som har tillgänglighet och IT-säkerhet högt på kravlistan samt eftersökbarhet på sin information.

I vår nya molnplattform hyr kunderna IT-kapacitet efter behov och betalar bara för sin faktiska användning per timme. Du som kund kan också kan komplettera kapacitetstjänsterna med OS management och erbjuds även fiberanslutning till Microsoft Azure.

Utöver den nya molnplattformen fördubblar vi kapaciteten för colocation i anläggningen i Sätra. Vi vill att ännu fler företag ska få möjlighet att placera i sin utrustning i en IT-miljö av världsklass och driva system och applikationer i samklang med sina molnsatsningar för att möta en hybrid verklighet säkert och effektivt.

Håkan Björklund, vd för Sungard Availability Services i Sverige