Transforming IT for Resilient Business

Categories


Blog

Komplexa IT-system utmaning inom hybrid IT

8th June 2016

En ny undersökning bland 100 seniora IT-beslutsfattare i Sverige visar att hybrid IT anses nödvändigt för att öka företagens konkurrensförmåga, men att komplexiteten i systemen skapar en rad problem som organisationerna måste tackla.

Det framkommer i den undersökning som Sungard AS låtit göra bland 100 IT-beslutsfattare i svenska företag med fler än 500 anställda.

Idag driver allt fler företag sin verksamhet på flera IT-plattformar – via publika och privata moln, via datacentertjänster och egen infrastruktur. Jämfört att driva infrastrukturen på en enda plattform är det hybrida tillvägagångsättet betydligt mer komplext.

Hybrid IT avgörande för konkurrens

Trots komplexiteten anser företagen att hybrid IT är avgörande för att skapa framgång i deras verksamhet, där 72 procent av de intervjuade anser att det är nödvändigt för att behålla konkurrensförmågan inom sin bransch. Faktum är att 59 procent av de tillfrågade säger att övergången till hybrid IT har varit ett strategiskt val, och de som har valt hybrid IT har också upplevt flera belöningar – som förbättrad skalbarhet (37 procent), förbättringar i kundservice (35 procent) samt en snabbare väg till molnet (42 procent).

Ny IT, gamla utmaningar

Men undersökningen har också hittat mörkare sidor inom hybrid IT. När ett ökande antal företag väljer att driva sina verksamheter från flera IT-plattformar blir också komplexiteten tydlig. Inte mindre än 45 procent av de svenska IT-beslutsfattarna kategoriserar nu sina IT-tillgångar som “mycket” eller “extremt” komplexa.

Vad mer, 56 procent av företagen upplever att de idag driver komplexare IT-system än tidigare och för var femte företag (21 procent) medför komplexiteten i hybridsystemen ökade driftkostnader. Än mer oroande är att 29 procent av de tillfrågade anser att komplexiteten i deras system hindrar deras organisations förmåga till innovation. 28 procent av de intervjuade IT-beslutsfattarna anser inte heller att deras organisation har rätt kompetens för att driva hybrida IT-system.

Ladda ner white paper om hybrid IT

Läs mer om riskerna och möjligheterab inom hybrid IT i vårt white paper Why Hybrid IT solutions create Jekyll & Hyde som baseras på intervjuer med beslutsfattare från Sverige, Storbritannien, Frankrike och Irland.

Ladda ner här!