Transforming IT for Resilient Business

Categories


Blog

Innovation och tillgänglighet – framtidens konstanter

1st January 2016

Om nio år är troligen fler än 50 miljarder enheter och människor uppkopplade via internet. Det skriver Regeringskansliets enhet Kansliet för strategisk analys i rapporten Strategiska trender i globalt perspektiv 2025: en helt annan värld?

Hela rapporten är intressant läsning, men som verksam inom IT har jag fastnat för avsnittet om ny teknologi. Vad är det för värld vi skapar och hur kommer den att påverka vårt sätt att arbeta, skapa relationer, fatta beslut och göra affärer?

Det räcker med att blicka tio år tillbaka och sen på vår nutid för att förstå hur mycket som kommer att vara fundamentalt annorlunda om tio år. Så fort går den digitala utvecklingen och den är inte linjär, den tar språng när olika bitar hamnar på rätt plats samtidigt. Som företag måste vi ställa in våra organisationer på att kunna leverera i en värld där förnyelse och innovation är det enda konstanta tillsammans med en annan viktig faktor: tillgänglighet.

För i en i allt högre grad automatiserad värld – där bilfärder och transporter sker förarlöst och där robotar hanterar lager likaväl som precisionsoperationer är upptid och IT-tillgänglighet grunden som allting vilar på. Det gäller även lagring, analys och användning av stora datamängder som kommer få allt större betydelse för hur vi fattar beslut och för vår utveckling som samhälle, företag och individer.

Vi har arbetat med IT-tillgänglighet i över 30 år och på nära håll följt hur företagens behov av har förändrats. För tio år fanns det många företag som hade planerade återstartstider på 24 till 48 timmar. Idag gäller att människor, system och information alltid måste vara sammankopplade. Vi ser också en tydlig trend att allt fler företag vänder sig till oss för att vi ska driva deras infrastruktur medan de fokuserar sin IT-kraft på att skapa affärer och inte minst morgondagens affärer.

Innovation och upptid har aldrig varit viktigare än idag. Ändå är det ingenting jämfört med det samhälle som vi har om tio år.

 

Håkan Björklund

VD Sungard Availability Services i Sverige