Transforming IT for Resilient Business

Categories


Blog

Höga krav på CIO:s i IT-förändringens era

29th November 2015

Det faktum att affärer och teknologi idag är odelbart driver tillväxten inom it-infrastrukturtjänster. Företag måste utveckla sin konkurrenskraft och skapa tillväxt genom innovationer och teknologi och samtidigt behålla och utveckla sin tillgänglighet. Förändringstrycket är enormt och det ställer stora krav på dig som CIO, krav som du delar med andra IT-ansvariga:

  • Ni förväntas förändra era existerande IT-investeringar från att vara en kostnad till att skapa värde – med begränsad tid, budget och resurser.
  • Ni förväntas skapa kreativa affärsmöjligheter genom IT-transformation samtidigt som ni ska hantera affärsrisker och följa regelverk.
  • Ni förväntas svara snabbt på förändringar i marknaden och nya arbetsmetoder – utan att kompromissa i produktivitet och tillväxt.
  • Ni ska se till att människor, system, information och infrastruktur alltid är tillgängliga och säkra.
  • Ni ska skapa förbättringar och effektiviseringar genom att rationalisera och automatisera processer.
  • Ni ska trots resursbegränsningar på bästa sätt positionera verksamheten för fortsatt tillväxt.

Outsourcing av IT-drift för att lösa ekvationen är inget nytt. Men det som har förändrats är att tjänsteleverantören nu förväntas förstå och stödja era affärsmål bättre än tidigare.

Det innebär att valet av leverantör är betydligt viktigare idag än för fem år sedan. Den minskade bördan av att hantera IT-infrastruktur får inte resultera i förlust av styrning, tillit och kontroll.

De stora mervärdena i outsourcing finns därför i närmare partnerskap.

Då växer ni tillsammans, delar målsättningar och kan utveckla fler mätpunkter än bara SLA:s – inte minst affärsnytta. Då finns grunden för att skapa verklig IT-transformation.

Läs mer här:

http://www.sungardas.se/Referensuppdrag-kunskapscenter/Broschyrer/Pages/Drifttjanster.aspx

 

Håkan Björklund

Vd Sungard Availability Services i Sverige